European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform

ECEPR

For centuries, Europe led the world in skills, innovation, entrepreneurship, and industrial growth. How can we make sure that Europe continues to prosper in the 21st century? How can a new industrial renaissance pave the way for more jobs, technology, and exports? The European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR), a pan-European public policy think tank, aims to tackle these and related questions in several different ways. We believe that pro-growth policies are neither inherently left nor right politically speaking - but instead fundamental for producing desired outcomes on both sides of the aisle.

- Dr Nima Sanandaji, President of ECEPR

Deep Tech Index

The Deep Tech Index analyzes thoroughly the geographic distribution of top companies engaged in advancing deep technologies. We inhabit an era marked by unparalleled technological progression, witnessing significant breakthroughs in Artificial Intelligence (AI), Clean Energy, Clean Tech, Biotechnology, Photonic & Electronic, Robotics & Communication, Quantum & Computing, Pharmaceuticals, Fintech, as well as Space & Advanced Materials. Leveraging Crunchbase, a prominent international enterprise database, the study evaluates the foremost 50 companies within each sector. Consequently, it yields a comprehensive database encompassing the top 500 Deep Tech companies worldwide. This index delineates not only the locales driving innovation but also the variations across distinct technology domains.

DT_2024

Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region 2024


Nearly all businesses in the Nordic region to some extent depend on trademarks, patents, copyright, and design rights. Some businesses are intensely dependent on intellectual property rights. This study is the most recent update to ECEPR’s analysis regarding how many jobs, and how much economic value, those businesses create in the Nordic countries as well as regions within those countries. The study also estimates the crowding out effect caused by counterfeiting and piracy.

IP_2024

The Geography of Europe’s Brain Business Jobs 2023


In the most recent update to ECEPR’s ground-breaking index, Dr. Nima Sanandaji maps knowledge-intensive businesses across Europe in detail and analyses changes in this respect. It is the most extensive study of the European knowledge economy to date. The study significantly advances our understanding of the geography of knowledge industries – and highlights their importance for future income and productivity growth in Europe.

BBBJ_2023

En av världens mest likvärdiga grundskolor


I debatten hör man ofta att likvärdigheten i skolan sjunker. Men stämmer detta? Den här rapporten analyserar hur likvärdigheten har utvecklats i PISA och hur den står sig i jämförelse med andra OECD-länder. Resultaten stödjer inte den negativa bild av likvärdigheten som målas upp i debatten. Likvärdighetsuppdraget har blivit svårare till följd av invandringen, men skolsystemets bidrag till likvärdigheten har inte minskat. Sverige har ett av de mest likvärdiga skolsystemen i OECD – och når ungefär samma likvärdighetsnivåer som övriga Norden.

En likvärdig skola

The Nordic Innovation Triangle 2023


The Nordic Innovation Triangle expands our understanding of Nordic innovation by mapping the geography, sectoral distribution, and core innovative activities of novel innovation companies founded in the Nordic region during the past five years. The report analyses the different regions that make up
the Nordic region, to better understand the patterns of entrepreneurship.

Nordic Innovation Triangle 2023

Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region 2023


Nearly all businesses in the Nordic region to some extent depend on trademarks, patents, copyright, and design rights. Some businesses are intensely dependent on intellectual property rights in their operations. This study is the most recent update to ECEPR’s analysis regarding how many jobs, and how much economic value, those businesses create in the Nordic countries as well as regions within those countries.

Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region

The Geography of Europe’s Brain Business Jobs 2022


In the most recent update to ECEPR’s ground-breaking index, Dr. Nima Sanandaji maps knowledge-intensive businesses across Europe in detail and analyses changes in this respect. It is the most extensive study of the European knowledge economy to date. The study significantly advances our understanding of the geography of knowledge industries – and highlights their importance for future income and productivity growth in Europe.

Geography of Brain Business Jobs 2022

Superentrepreneurs 2022


The superentrepreneurs index measures high-impact entrepreneurship, quantifying the share of superentrepreneurs across the world. Superentrepreneurs are individuals who become rich by founding a successful enterprise, which grows large and rises in value. By mapping these individuals, and analysing factors related to their existence, we can gain a better understanding of entrepreneurship and how to improve it.

Superentrepreneurs

Normboken


En ny bok av Nima Sanandaji och Gabriel Heller Sahlgren påvisar normernas betydelse för samhällsutvecklingen. Under Sveriges historia utvecklades unikt starka normer kopplade till arbete och individers ansvar. Men över tid försämrades normerna som en anpassning till samhällsutvecklingen. Nyligen har politiska förändringar ändrat färdriktningen, men normerna är fortfarande inte lika starka som de en gång var. För att förbättra normerna ytterligare behövs en arbets- och välfärdspolitik som i högre utsträckning stimulerar dem i rätt riktning.

Normboken

Bankerna & företagen – 2022


Bankerna spelar en nyckelroll i Sveriges välståndsresa. I den här rapporten ger Dr Nima Sanandaji rekommendationer på hur näringspolitiken bör utformas så att möjligheterna till samverkan mellan småföretag och banker förenklas, inte försvåras, genom gradvis tilltagande reglering.


Bankerna & företagen 2022

Spel om pengar i Sverige – 2022


Spel om pengar är en bred folkhobby i Sverige, som en majoritet av vuxna svenskar ägnar sig åt. I den här rapporten kartlägger Dr Nima Sanandaji den betydande verksamhet som bedrivs inom den svenska spelsektorn och ger reformförslag för att stärka den.


Spel om pengar i Sverige

Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region 2022


Nearly all businesses in the Nordic region to some extent depend on trademarks, patents, copyright, and design rights. Some businesses are intensely dependent on intellectual property rights in their operations. This study examines how many jobs and what economic value those businesses create, in the different Nordic countries and the regions within those countries.


Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region

The Nordic Innovation Triangle 2022


The Nordic Innovation Triangle is a new collaboration between ECEPR and Dr. Saied Esmaeilzadeh, a leading Swedish entrepreneur and innovator. The Nordic Innovation Triangle expands our understanding of Nordic innovation by mapping the geography, sectoral distribution, and core innovative activities of novel innovation companies founded in the Nordic region during the past five years.


Nordic Innovation Triangle 2022

The Geography of Europe’s Brain Business Jobs 2021


In the most recent update to ECEPR’s ground-breaking index, Dr. Nima Sanandaji maps knowledge-intensive businesses across Europe in detail and analyses changes in this respect. It is the most extensive study of the European knowledge economy to date. The study significantly advances our understanding of the geography of knowledge industries – and highlights their importance for future income and productivity growth in Europe.


Geography of Brain Business Jobs 2021

Banksektorn som möjliggörare av näringslivets utveckling


I dagens näringspolitiska klimat identifieras sällan banksektorn som en styrka för den svenska ekonomin. I en ny rapport visar Nima Sanandaji dock att den svenska banksektorn är väldigt konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. Han rekommenderar därför ett näringspolitiskt perspektivskifte. Fokus bör inte ligga på regleringar och beskattning, utan istället på hur interaktionen mellan näringslivet och banksektorn kan främjas.


Banksektorn

Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region


In a new study, Dr Nima Sanandaji provides an in-depth analysis of the latest available structural business information for the Nordic countries. The study finds that firms dependent on intellectual property rights play a key role in offering employment and are even more important when it comes to value creation, in all Nordic nations and their respective regions.


The Geography of Europe’s Brain Business Jobs 2020


In this ground-breaking annual index, Dr. Nima Sanandaji maps knowledge-intensive businesses across Europe in detail and analyses changes in this respect. It is the most extensive study of the European knowledge economy to date. The study significantly advances our understanding of the geography of knowledge industries – and highlights their importance for future income and productivity growth in Europe.

Kvinnor på topp


Under lång tid har arbetsmarknaden präglats av ett mönster där män har högre inkomster och bättre karriärutveckling än kvinnor. Den här rapporten visar att detta mönster nu börjar luckras upp. Rapporten baseras på en jämförelse av kvinnor och mäns löner i 239 yrken, efter hänsyn till observerbara skillnader i arbetad tid, utbildning, ålder och sektor.

Immateriellt värdeskapande i Sverige


Nästan alla företag i Sverige förlitar sig i viss utsträckning på varumärken, patent, upphovsrätt, design och andra former av immaterialrätt. Denna rapport redovisar hur stor del av näringslivet som är intensivt beroende av immaterialrätt. Det visar sig att en stor del av jobben och en ännu större del av värdeskapandet sker i företag med stark förlitan på dessa rättigheter.

Europe’s Brain Business Jobs 2018


In this report, Dr. Nima Sanandaji maps knowledge-intensive businesses across Europe in detail and analyses changes in this respect since last year’s index. It is perhaps the most extensive study of the European knowledge economy to date. The study significantly advances our understanding of the geography of knowledge industries – and highlights their importance for future income and productivity growth in Europe.

Jämställdhet – en klok affär


I rapporten Jämställdhet – en klok affär går Nima Sanandaji igenom reformer som kan främja kvinnors karriärer och samtidigt öka lönsamheten för företagande. Reformerna handlar om bland annat om att stärka konkurrensen i den kvinnodominerade välfärdssektorn genom att stimulera privata alternativ, uppmuntra övergång till individuell lönesättning och göra det enklare att fokusera på arbete för föräldrar.

The Geography of Europe’s Brain Business Jobs


In a groundbreaking report published by ECEPR, Dr. Nima Sanandaji and Prof. Stefan Fölster map knowledge-intensive businesses across Europe in detail. The report is titled “The Geography of Europe’s Brain Business Jobs” – and is perhaps the most extensive study of the European knowledge economy to date. The study significantly advances our understanding of the geography of knowledge industries – and highlights their importance for future income and productivity growth in Europe.

Kompetens är industrins stora bromskloss


Industrin och industrinära tjänster står för hela tre fjärdedelar av Sveriges export. Forskningen visar också att för varje kvalificerat industriarbete som skapas i en region skapas ytterligare tre arbeten tack vare industrins effekter på lokal jobbtillväxt. Det är därför bekymmersamt att svensk industris utveckling under senare tid har stagnerat. Läs Attila Fabians essä för ECEPR om hur vi kan vända trenden.

ECEPR---industri---2

Ofrivilligt passiva på arbetsmarknaden


Teknologiska förändringar och ökad nivå av specialisering har höjt kraven på arbetsmarknaden. Resultatet har blivit att en allt större grupp av vuxna kan klassifieras ofrivilligt passiva. Det visar en ny analys av ECEPR.

Ofrivilligt_Passiva_pa_Arbetsmarknaden

Friskolorna och PISA


I en rapport från ECEPR genomförs en djupgående analys över PISA-resultaten i kommunala respektive fristående skolor. Analysen visar att eleverna, efter kontroll för en rad bakgrundsvariabler, presterar signifikant bättre i samtliga tre ämnen i fristående skolor. Rapporten lyfter fram vad fristående skolor och kommunala skolor kan lära sig av varandra för att förbättra resultaten.

 

Fortsatta förluster i välfärden


Frågan om vinster i välfärdsföretag har under senare tid fått omfattande medial och politisk uppmärksamhet i Sverige. I denna rapport visar ECEPR att det snarare är problematiskt med förluster i välfärden.

E-böcker och framtiden


Elektroniska böcker som läses med hjälp av en dator, surfplatta, läsplatta eller annan liknande utrustning har under 2000-talet blivit en stor konkurrent till traditionella pappersböcker. Försäljningen av pappersböcker sjunker över hela världen medan e-boksförsäljningen ökar. Men inte i Sverige. Läs Agnes Karnatz essä för ECEPR om vad detta beror på.

ebooks-final

Vi bör främja, inte förstöra, digitaliseringen


För oss som har växt upp under 80-talet och framåt har digitala tjänster som datorer och mobiltelefoner varit en naturlig del av vardagen. Vi har vant oss vid en snabb digital utvecklingstakt, där den teknik som är modern idag snart är att betrakta som ålderdomlig. Samtidigt har Sverige hittills haft en bristfällig hantering av nya digitala tjänster, vilket vi har fått betala ett högt pris för. Digitaliseringen kommer att fortsätta och för att inte upprepa tidigare misstag bör Sverige ha en mer lösningsfokuserad politik. Det skriver Olof Kollinius i en ny essä för ECEPR.

tech1-final

Optionsskatter och entreprenörskap


Hur kan 11 800 fler personer stimuleras till att satsa på entreprenörskap medan ytterligare 150 miljarder kronor i riskkapitalinvesteringar satsas på nya tillväxtföretag? I en studie som publiceras av ECEPR visar Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji, på basis av en modell baserat på internationella jämförelser, att detta sannolikt kan bli utfallet av en reform av beskattningen av personaloptioner. Rapporten kan laddas ned här.

 

Skattesystemet lägger krokben för småföretagare


I år är det 10 år sedan Spotify startades. Ett företag med 1 500 anställda och 60 miljoner användare. Spotify är värderat till 75 miljarder kronor, lika mycket som Skanska som har funnits i hundra år. Att nå samma ekonomiska värde på en tiondel av tiden är både otroligt och inspirerande. Det måste bli möjligt för fler nystartade företag att göra samma resa som Spotify. Det är dags att göra vårt skattesystem mer företagsvänligt, skriver Sofia Widegren i en ny essä för ECEPR.

 

gaseller-final

The future of jobs


In the coming years, up to half of the jobs that exist today can be expected to either disappear or change significantly. The reason is that digitalisation and the rapid gains made in robotics are creating a massive shift in the labour market. Previously, automatization mainly affected jobs in manufacturing, farming, mining, and forestry. But today, the rise of intelligent computer systems puts pressure also on skilled office jobs. How can the labour market adapt to the disruptive changes brought by new technology? In what sectors will the jobs of the future exist? How are societal shifts – such as increased global competition, urbanisation, and increased specialisation – affected by the shifts in technology?

Entrepreneurship 


The geography of successful enterprise is rapidly changing. In recent years, the share of global top-1000 firms located in Europe has dropped significantly. At the same time, such shares have increased sharply in China, India, and other emergent markets. Large European firms, which in many cases were founded more than a century ago, are competing with a new generation of Asian businesses.

If Europe is to continue to thrive, its business climate must be improved. Investments in innovation and infrastructure, a skilled workforce prepared for a changing labour market, and competitive regulatory and tax systems are needed if Europe is to achieve a new entrepreneurial boom.

© ECEPR