Kompetens är industrins stora bromskloss

Industrin och industrinära tjänster står för hela tre fjärdedelar av Sveriges export och är därför helt avörande för Sveriges ekonomi.[1] Forskningen visar också att för varje kvalificerat industriarbete som skapas i en region skapas ytterligare tre arbeten tack vare industrins effekter på lokal jobbtillväxt.[2] Det är därför bekymmersamt att svensk industris utveckling under senare tid har stagnerat.

Medan andra länder som Tyskland, Österrike, Belgien, Norge och Danmark har återhämtat sig från finanskrisen, är industriproduktionen i Sverige fortfarande lägre än innan krisåren. Notan för tappet i industriell produktion är hög. Om Sverige producerade lika mycket i dag som år 2007, skulle samhällsekonomin skapa ett ytterligare värde på 155 miljarder kronor.[3]

Så hur kan den industriella tillväxten stimuleras? En viktig bromskloss är utbildning. En stor anledning till varför industrijobben skapas i Kina, Indien, USA och Polen snarare än i Sverige är bristen på kvalificerad arbetskraft, inte minst sagt i de delar av landet som är glesbefolkade. Det gäller inte bara ingenjörer, utan också kvalificerade industriarbetare.[4]

tech1-final

Vilka utbildningar krävs?

Bland politiker, från höger till vänster, verkar det finnas en tilltro på att Sverige behöver fler högskoleutbildade för att klara framtidens kunskapsintensiva arbetsmarknad. I själva verket är det viktiga att ha rätt kompetenser, inte nödvändigtvis långa utbildningar. I dag ser vi att många ungdomar studerar tills de är cirka 30 år. Först då träder de in på arbetsmarknaden och märker att deras utbildningar inte är särskilt attraktiva.

En utblick mot omvärlden visar att de länder som klarar sig väl ekonomiskt ofta har bra kompetensförsörjning till industrin-[5] Därför är det oroväckande att det finns en klar brist på industrirelevanta utbildningar i Sverige och att bilden skapats att utbildningarna har låg status.

Flera gymnasieutbildningar på platser som bland annat Hofors,[6] Skellefteå,[7] Trollhättan,[8] och Örebro[9] har lagts ned på grund av för få sökande. Det är märkligt eftersom de till stor del bidrar till att skapa de kompetenser som Sverige behöver för att konkurrera som industrination.

Industritekniska gymnasieprogram genererar kvalificerad arbetskraft

Sökte man efter det industritekniska programmet på gymnasieportalen Gymnasium.se i mitten av september 2016 hittade man 47 gymnasieskolor i Sverige som erbjöd en variant av denna gymnasieutbildning.[10]

Av dessa gymnasieskolor delade sex med sig av statistik över hur det går för eleverna efter avslutad utbildning. 13 gymnasieskolor hade ingen sådan statistik och resterande 28 gymnasieskolor svarade inte överhuvudtaget.

Statistiken från de sex skolor som svarade visar följande resultat: 107 elever har tagit studenten, 94 jobbar, 7 läser/har läst vidare på en eftergymnasial utbildning – och endast 11 är arbetslösa.[11]

Detta visar på mycket goda resultat. Visserligen varierar antalet läsår som elever examinerats från gymnasieskolorna, men det visar sig att 90 procent av eleverna kommer ut i arbete eller fortsatta studier kort efter avslutad utbildning. Det är imponerande siffror, inte minst givet att utbildningarnas låga status gör att många av de duktigaste eleverna väljer bort dem – och många andra liknande yrkesprogram – till förmån av högskoleförberedande alternativ.

Vi lever i en värld med omfattande konkurrens, där industrijobben skapas i de regioner där det finns gott om kvalificerad arbetskraft. För att klara framtiden behöver vi satsa mer på industrinära utbildningar som är attraktiva. Annars är risken stor att andra länder som har större fokus på industriutbildningar drar ifrån Sverige ännu mer.

Attila Fabian är statsvetare med masterexamen från Stockholms universitet, som till vardags arbetar som politisk sekreterare för Moderaterna i Gävle kommun. Vid sidan av detta har han ett stort samhällsintresse om frågor som berör den Europeiska unionen.

Noter

[1] Holmström, Christian. Ekonomifakta.se; Industriproduktionens sammansättning. Hämtad 2016-10-30

[2]Sanandaji, Nima (2016). Industriarbetsgivarna; Vägen till industriell återhämtning: Rapport nr.3 i serien Renässans för industriell utveckling s.16

[3] Ibid. s.12ff

[4] Ibid. s.10, 23ff

[5] Sanandaji, Nima (2015). Industriarbetsgivarna; Renässans för industriell utveckling och behovet av bättre kompetensförsörjning s.36

[6] Redin, Jonas. SVT Nyheter Gävleborg; Hofors lägger ner gymnasiet. Hämtad 2016-10-30

[7] Rönngren, Yvonne. Norran; Industriprogrammet läggs nu på is, treorna måste flytta ut till företagen. Hämtad 2016-10-30

[8] Dahl, Anna Sofia. Ttela; Industritekniskt program läggs ned. Hämtad 2016-10-30

[9] Svennebäck, Åsa. SVT Nyheter Örebro; Industriteknisk utbildning läggs ner. Hämtad 2016-10-30

[10] Gymnasium.se, ”Om Gymnasium.se”, Hämtad 2016-09-16

[11] Statistiken finns i separata bilagor som innehåller e-mailutbyten med sammanlagt sex rektorer och lärlingskoordinatorer från de angivna gymnasieskolorna.

Källor

Asplund, Caroline. Praktiska Gymnasiet i Örebro. E-mail mottogs 2016-09-19: [email protected]

Broström, Ronnie. Jämtlands Gymnasium Fyrvalla (Östersund). E-mail mottogs 2016-09-20: [email protected]

Dahl, Anna Sofia. Ttela; Industritekniskt program läggs ned. Hämtad 2016-10-30: http://www.ttela.se/nyheter/regionalt/industritekniskt-program-l%C3%A4ggs-ned-1.2726343

Elf, Maria. Jämtlands Gymnasium Bispgården (Östersund). E-mail mottogs 2016-09-28: [email protected]

Fallgren, Sven Gunnar. Wijkmanska Gymnasiet (Västerås). E-mail mottogs 2016-09-20: [email protected]

Gymnasium.se; Om Gymnasium.se. Hämtad 2016-09-16: http://www.gymnasium.se/om-oss/

Holmström, Christian. Ekonomifakta.se; Industriproduktionens sammansättning. Hämtad 2016-10-30: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-Investeringar/Industriproduktionens-sammansattning/

Larsson, Helena. Härjedalens gymnasium. E-mail mottogs 2016-09-19: [email protected]

Palmquist, Ronnie. Sunne Gymnasieskola Broby. E-mail mottogs 2016-09-19:[email protected]

Redin, Jonas. SVT Nyheter Gävleborg; Hofors lägger ner gymnasiet. Hämtad 2016-10-30: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/hofors-lagger-ner-gymnasiet

Rönngren, Yvonne. Norran; Industriprogrammet läggs nu på is, treorna måste flytta ut till företagen. Hämtad 2016-10-30: http://norran.se/nyheter/skola/ett-av-skellefteas-gymnasieprogram-laggs-ner-500122

Sanandaji, Nima (2015). Industriarbetsgivarna; Renässans för industriell utveckling och behovet av bättre kompetensförsörjning: http://www.industriarbetsgivarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=12316f44-0a49-4078-bf29-471d35b169b7&FileName=renassans-for-industriell-utvecklig-2.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Industriarbetsgivarna; Vägen till industriell återhämtning: Rapport nr.3 i serien Renässans för industriell utveckling: http://www.svemek.se/storage/ma/696b6668209a4f75b55e69336c202170/c39f01151f7242018e4858391bb1a425/pdf/2BD8836C08304F45F287B554193930A3D9CE4BFA/V%C3%A4gen%20till%20industriell%20%C3%A5terh%C3%A4mtning_FINAL.pdf

Svennebäck, Åsa. SVT Nyheter Örebro; Industriteknisk utbildning läggs ner. Hämtad 2016-10-30: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/industriteknisk-utbildning-laggs-ner