“Stäker ett vinstförbud välfärden?”, Hela Gotland.