Statlig vinststyrning #4:
Vad tycker regeringens egen utredare?

 

Regeringens förslag att staten ska styra vinsterna i välfärdsföretagen har slagit ned som en bomb i samhällsdebatten. Många företagare är upprörda och menar att lagstiftningen bygger på en näringsfientlig attityd snarare än en vilja att förbättra välfärdsmarknaden. Den expert som står bakom regeringens utredning säger själv att förslaget kan leda till att seriösa välfärdsföretag tvingas lägga ned. I en kort artikelserie förklarar vi här på ECEPR varför den föreslagna reformen helt enkelt inte är bra. Läs och dela vår artikelserie, för att lära dig mer om denna fråga som kommer att vara viktig ända fram tills nästa valnatt.

 

Ingen extern expert har granskat regeringens utredning

Regeringen har låtit fil dr Joackim Landström, företagsekonom vid Uppsala universitet, räkna ut hur en vinstreglering skulle kunna se ut. Hans analysrapport presenterades av Dagens Samhälle den 31e augusti. Tidningen rapporterade att modellen, som baseras på reglering av rörelseresultat på bolagens vägda kapitalkostnad, kan få ”långtgående konsekvenser”, bland annat att flera bolag riskerar likvidation.

Hur genomtänkta är Landströms förslag? Den frågan är svår att svara på av två skäl. För det första saknas erfarenhet i frågan. Att staten reglerar vinstnivån är inte särskilt vanligt, eftersom det inte är en framgångsrik form av ekonomisk politik. För det andra tycks inte Landström ha publicerat vetenskapligt granskad material i denna fråga tidigare och externa experter har inte granskat regeringens underlag.

 

ecepr-04

 

”Om någon av mina studenter skrivit detta som en vetenskaplig uppsats hade den inte blivit godkänd”

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid handelshögskolan i Stockholm, har i efterhand riktat kritik mot hur beräkningarna genomförts. Till SVT har han förklarat: ” De vägval han valt är långt ifrån okontroversiella ur vetenskaplig synvinkel. Om någon av mina studenter skrivit detta som en vetenskaplig uppsats hade den inte blivit godkänd.”.

 

Fick i direktiv att inte räkna korrekt!

Det riktigt intressanta är att Joackim Landström själv tog avstånd från vinstregleringen så fort nyheten läckte ut. I en intervju med Dagens Industri förklarar han att den föreslagna nivån på vinst som ska tillåtas – 8 procent kopplat till inflationsindex – är för lågt. ”Ja, det behöver egentligen ligga högre”, förklarar han. Anledningen är att taket enbart utgår från kapitalkostnaden. Hänsyn tas inte till exempelvis värdeskapande investeringar i företagen. Anmärkningsvärt nog förklarar Landström själv att regleringen borde göra så. Vart taket i praktiken bör ligga på kan han inte svara på. I intervjun förklarar experten: ”Det vet jag inte eftersom jag inte har fått möjlighet att utreda det. Jag menade att det här behövde utredas, men i tilläggsdirektivet som jag fick tog man bort det och sa att det är vi inte intresserade av”.

Varför fick regeringens egen utredare i direktiv att inte räkna korrekt? Är det för att den redan relativt låga nivån på ”övervinster” (som trixas upp genom att inkludera enmansföretag och företag som inte jobbar med offentligt finansierad välfärd) skulle ha blivit ännu lägre, eller rentav försvunnit, med en rimlig bedömning av vinsten?