”Leverera jämställdhet i praktiken, inte i teorin”, Aftonbladet