“Η εσφαλμένη ανάγνωση του σκανδιναβικού μοντέλου”, Foreign Affairs Hellenic Edition.