Skolval stärker livschanserna för barn från socioekonomiskt svaga hem